Tahakkuk

PERSONEL

 

 

Gülümden CEYHAN

Mühendis-Lisans Mezunu

 

 

Alper DİNÇ
Memur-Lisans Mezunu

 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

1. Evrak kontrolünü yapmak.
2. Muhasebe kayıtlarını kontrol etmek.
3. İşlerin takibini yapmak.
4. Aksaklıkları gidermek.
5. Yazışmaları kontrol etmek.
6. Üst yönetime rapor hazırlamak.
7. Katkı payı bordroları hazırlamak.
8. Tahakkuk evraklarının Saymanlık Müdürlüğüne teslim edilmesini sağlamak.
9. Bütçe işlemlerini takip etmek.