PERSONEL

Tuncer SEÇKİN
Şube Müdürü
 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

1. Faturaların kesilmesi, kesilen faturaların ayrımlarının yapılması, gönderilmeye hazır hale getirilmesi ve posta işlerinin takip edilmesi.

2. Kurumlara gönderilen faturaların tahsilatları için sözlü ve yazılı iletişim kurulması