Fatura

PERSONEL

  Tuncer SEÇKİN
Tahakkuk Şube Müdürü
  Nail ÖZER
Memur – Lise Mezunu
   

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

1. Hastanelerden gelen sevklerin teslim alınması,faturaların kesilmesi, kesilen faturaların ayrımlarının yapılması, gönderilmeye hazır hale getirilmesi ve posta işlerinin takip edilmesi.

2. Kurumlara gönderilen faturaların tahsilatları için sözlü ve yazılı iletişim kurulması